Přihlášení do IS JABOK

Etika a etická výchova pro výuku na základní škole [5. 12. 2014]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Lektorka: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
  Časová dotace: 7 hodin
  Akreditace: MŠMT- 2128/2014-1-86

  Cílová skupina:
  učitel - metodik prevence, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci

  Cíl:
  seznámit se vzdělávacími programy v oblasti etiky a etické výchovy v některých evropských, zemích a v ČR se zaměřením na podporu začlenění etických témat ve výuce, případně zvýšení kvality při výuce etické výchovy v rámci českého vzdělávacího systému.

Celková cena: 900 Kč vč. DPH