Přihlášení do IS JABOK

Křesťanské kořeny v evropské kultuře [22. 11. 2014]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Lektorka: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
  Časová dotace: 6 hodin
  Akreditace: MŠMT- 2128/2014-1-86

  Cílová skupina: vychovatelé, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol; cílovou skupinou jsou zejména vychovatelé a současní či budoucí pedagogičtí pracovníci, kteří při své práci chtějí čerpat z bohatství křesťanské kultury a případně se na této kultuře dále spolupodílet

  Anotace:
  Cíl: Stěžejním úkolem kurzu Křesťanské kořeny v evropské kultuře je reflexe hodnot, kterým je věnována péče v evropském duchovním prostředí. Z teologické a filosofické tradice této kultury pak bude odkázáno k rozmanitým přístupům vůči základním hodnotám a zároveň budou představeny jejich jednotící prvky. Absolvent kurzu by tak měl být přiveden k hlubšímu porozumění teologického a filosofického rozměru evropské kultury.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH