Přihlášení do IS JABOK

Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci [22. 1. - 23. 1. 2021]

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

    Lektoři: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., ThLic.(=ThDr.) Ing. René Milfait, Mgr. Anna Klimešová
    Rozsah: 16 hodin
    Akreditace: MPSV - A2019/1188-SP/PC/PP/VP

    Anotace:
    Cílem kurzu je, aby účastníci prohloubili své porozumění tématům viny, odpuštění a smíření a byli tak schopni reflektovat a řešit tato témata ve vlastní profesní praxi. Při řešení sociálních případů existují oblasti, kterým se pracovníci obvykle vyhýbají, protože běžné metody sociální práce s nimi neumí pracovat. Jde o témata viny (vlastní a druhého), zraněných vzpomínek, odlišnosti, neschopnosti odpustit, apod. Pojmenování a řešení těchto oblastí však může přinést významný posun v řešení problémů, se kterými uživatelé sociálních služeb přicházejí. Kurz pojímá téma obecně tak, aby bylo aplikovatelné do různých oblastí sociální a pastorační práce. Podle objednávky účastníků je však možné se zvýšeně zaměřit na vybrané specifické skupiny a problémy.

Celková cena: 3 400 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje
Lze objednat do 15. 12. 2020 vč.