Přihlášení do IS JABOK

Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi [20. 11. - 27. 11. 2020, smluvní partneři a absolventi Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi [20. 11. - 27. 11. 2020]

  Běžná cena: 3950 Kč
  Lektorka: Mgr. Anna Klimešová
  Časová dotace: 16 hodin
  Akreditace: MŠMT - 1032/2020-2-63

  Anotace:
  S využitím praktických cvičení, ukázek a videonahrávek si účastníci procvičí a osvojí některé dovednosti vedení rozhovoru: zahájení rozhovoru, naslouchání, parafrázování, přerámování, oceňování, budování důvěry, posilování motivace, sledování významů, trénování pozice „nerozumění“, práce s časem, sledování objednávek, reflektování dialogického procesu atd. Obecné komunikační dovednosti budou vztaženy k praxi vedení rozhovoru sociálního / pedagogického pracovníka s klientem, k tématu pomoci a kontroly a k tématu domlouvání zakázky. Účastníci si v začátku kurzu za pomoci systemických otázek (solution focused) stanoví osobní vzdělávací cíl, jehož plnění budou průběžně sledovat a na závěr vyhodnotí pomocí autoevaluační metody připravené speciálně pro tento kurz.

Celková cena: 1 950 Kč vč. DPH