Přihlášení do IS JABOK

Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze [6. 11. - 7. 11. 2020, studenti Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze [6. 11. - 7. 11. 2020]

  Běžná cena: 3950 Kč
  Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová
  Rozsah: 16 hodin
  Akreditace: MŠMT - 22289/2017-2-872

  Anotace:
  Účastníci získají dovednosti a znalosti v oblasti Zprostředkovaného učení, které budou moci využít při společném vzdělávání žáků bez potřeb, jakož i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou hledat odpovědi a především možnosti, jak zaujmout všechny děti ve třídě, a přitom neslevit z nároku na individuální přístup... jak se snažit a podporovat "spoluučící" se skupinu a sdílení, přitom nepopřít individualitu a jedinečnost.

  Účastníci se seznámí s filozofií a principy Feuersteinovy metody (FIE) – Zprostředkovaného učení. Následně získají další pohled na vzdělávání a učení v rámci FIE a bude jim ukázán přínos této filozofie a přístupu. Společně se v kurzu zamyslí nad možnostmi využití FIE, povedou debatu, zodpoví si otázky…

  Kurzem provede zkušená pedagožka a lektorka kurzů FIE Mgr. Petra Dočkalová.

Celková cena: 1 300 Kč vč. DPH