Přihlášení do IS JABOK

Komunikace s nemotivovaným klientem [23. a 30. 3. 2020]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Lektor: Mgr. Anna Klimešová
  Časová dotace: 16 hod.
  Akreditace: MPSV A2020/0051-SP/PC

  Anotace:
  Cíl: Rozvoj profesních dovedností při práci s klientem (obzvláště při navazování a udržení spolupráce). Reflektované využívání vlastní motivace k práci a při práci s klientem. Porozumění vztahu motivace, potřeb a hodnot. Praktické využití v práci s klienty a zlepšování vlastních komunikačních dovedností při získávání klienta ke spolupráci.

  Požadavky a doporučení:
  Na základě zkušenosti doporučujeme, aby se kurzu společně současně neúčastnili nadřízení a podřízení ze stejné organizace. Pro větší otevřenost a užitek z výuky tedy doporučujeme pracovníkům stejné organizace, aby se nadřízení zúčastnili tohoto kurzu v jiném termínu než jejich podřízení.
  Pro úspěšné splnění kurzu požadujeme aktivní zapojení účastníků do nácviku rozhovorů a také splnění "domácího úkolu", který bude zadán na místě, a bude sestávat především z prostudování předloženého textu.

  Témata:
  - Základní pojmy spojené s motivací.
  - Portrét nemotivovaného klienta.
  - Vlastní motivace v životě.
  - Pomoc a kontrola jako cesty k navázání a udržení spolupráce.
  - Nácvik vedení rozhovoru s komentáři a korekcí.
  - Reflexe změn, revize cílů.
  - Vlastní motivace k práci s klienty.
  - Motivace, potřeby a hodnoty klientů.
  - Zdroje klienta.
  - Nácvik vedení rozhovoru v modelové situaci s komentáři a korekcí.

Celková cena: 3 400 Kč vč. DPH