Přihlášení do IS JABOK

Reminiscence – využití vzpomínek při práci se seniory [29. 5. 2020, studenti Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Reminiscence – využití vzpomínek při práci se seniory [29. 5. 2020]

  Běžná cena: 1700 Kč
  Lektor: Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: A2017/0506-SP/PC

  Anotace:
  Kurz je určen pracovníkům ze zařízení poskytující sociální služby pro seniory, ale i ostatním zájemcům, kteří sami pečují o seniora, a studentům, kteří mají zájem o práci se seniorskou klientelou.

  Kurz seznámí účastníky formou teoretických poznatků a praktických cvičení s možnostmi využití reminiscence jako techniky, která napomáhá posilovat vědomí vlastní hodnoty seniora.

  Témata kurzu:
  - Základní pojmy
  - Význam vzpomínek
  - Příprava reminiscenční skupiny
  - Reminiscence pro osoby s demencí
  - Kreativní techniky v reminiscenci

Celková cena: 650 Kč vč. DPH