Přihlášení do IS JABOK

Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů [14. 2. 2020, smluvní partneři a absolventi Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů [14. 2. 2020]

  Běžná cena: 2950 Kč
  Lektor: Bc. Pavel Kaplan
  Časová dotace: 12 hodin

  Anotace:
  Praktický kurz, při kterém se pedagog seznámí s různými přístupy v práci se skupinou, vyzkouší si zvládání různě naladěné skupiny žáků tak, aby ji byl schopen provést připraveným programem a dovést ji ke smysluplným výstupům programu. Dále si vyzkouší některé zpětnovazební techniky použitelné v třídním kolektivu.

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH