Přihlášení do IS JABOK

Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie") [15. 11. - 17. 11. 2019, smluvní partneři a absolventi Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie") [15. 11. - 17. 11. 2019]

  Běžná cena: 5100 Kč
  Lektor: Jana Zajícová
  Časová dotace: 24 hodin (3 x 8 hod.)
  Akreditace: MPSV - 2017/0229-PC/SP

  Anotace:
  Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.
  Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Celková cena: 3 000 Kč vč. DPH