Přihlášení do IS JABOK

Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky [8. 6. 2019; smluvní partneři a absolventi Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

 • Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky [8. 6. 2019]

  Běžná cena: 1000 Kč
  Lektoři: Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D., Bc. Jan Ort
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: MPSV - 2016/0012-PC/SP/VP

  Anotace
  Kurz poskytuje širší interdisciplinární kontext pro porozumění situaci Romů především v České republice. V kurzu tak budeme diskutovat základní vymezení probírané skupiny (jak se Romové sebeidentifikují, jak se o Romech mluví, jak se k nim přistupuje, jak jsou vnímáni). Vymezené téma budeme postupně nahlížet z hlediska historického, politologického, jazykovědného či kulturně-antropologického. Jednotlivé podkapitoly budou probírány s ohledem na zkušenosti a očekávání účastníků kurzu, kurz by tak měl být ve vysoké míře napojen na praxi v sociální práci. Aspektům sociální práce mezi Romy pak bude věnována celá závěrečná kapitola.

  Cílové kompetence
  Absolvent kurzu by měl být schopen akceptovat, respektovat a vysvětlovat jinakost romské kultury a komunikace v běžné praxi sociální práce. Specifika, se kterými se setkává v souvislosti s Romy, by měl umět zasadit do širšího kulturního, sociálního i historického rámce. Současně by měl být schopen kriticky reflektovat předsudky a stereotypní myšlení v diskuzích o Romech. Zároveň by pak měl odhalovat paternalismus a etnocentrismus ve vlastním přístupu k Romům.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH