Přihlášení do IS JABOK

Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka [18. 5. 2019, studenti Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka [18. 5. 2019]

  Běžná cena: 1000 Kč
  Lektor: Mgr. Petra Skuhrová
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: MPSV 2015/1014-SP

  Anotace
  Cílem kurzu je uvést sociálního pracovníka do problematiky předcházení a řešení zadlužení u sociálně ohrožených osob, rozvoj dovedností při řešení rodinných rozpočtů, rodinného finančního plánování a strategií jednání o těchto aspektech se sociálně ohroženou osobou, získání informací o problematice uzavírání půjček, úvěrů a obdobných smluv s důrazem na aspekty rizikové v sociální oblasti a pochopení „životního cyklu“ dluhu a právních mechanizmů vymáhání pohledávky.

  Témata
  Základy finančního plánování a zdravých financí.
  Základy finančního plánování a zdravých financí – práce s modelovým rozpočtem.
  Alternativy k půjčce.
  Možnosti získání půjčky.
  Proces sjednávání půjčky, rizika.
  Rozbor smlouvy o půjčce.
  Zvláštní aspekty spotřebitelského úvěru.
  Životní cyklus půjčky.
  Trestní aspekty.
  Potíže se splácením.
  Postup věřitele při nesplácení půjčky.
  Nástin průběhu soudního řízení.
  Možnosti výkonu rozhodnutí.
  Průběh exekuce, oprávnění exekutora.

Celková cena: 500 Kč vč. DPH