Přihlášení do IS JABOK

Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby ("Muzikoterapie") - [4. 1. - 12. 1. 2019, studenti Jaboku a ETF]

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Běžná cena: 3000 Kč
  Lektor: Jana Zajícová
  Časová dotace: 24 hodin (4 x 6 hod.)
  Datum konání: 4. - 5. 1. a 11. - 12. 1. 2019
  Akreditace: MPSV - 2017/0229-PC/SP

  Anotace:
  Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.
  Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH