Přihlášení do IS JABOK

Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí [7. 12. - 8. 12. 2018, náhradníci]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí [7. 12. - 8. 12. 2018]

  Běžná cena: 1950 Kč (včetně 21 % DPH)
  Lektoři: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., ThLic.(=ThDr.) Ing. René Milfait, Mgr. Anna Klimešová
  Rozsah: 16 hodin
  Akreditace: MŠMT - 13026/2017-2-603

  Anotace:
  Cílem kurzu je, aby účastníci prohloubili své porozumění tématům viny, odpuštění a smíření a byli tak schopni reflektovat a řešit tato témata ve vlastní profesní praxi - pedagogické a sociální. Kurz se věnuje tématům viny (vlastní a druhého), zraněných vzpomínek, odlišnosti, neschopnosti odpustit, apod. Pojmenování a řešení těchto oblastí však může přinést významný posun v řešení problémů, se kterými uživatelé sociálních služeb přicházejí. Kurz pojímá téma obecně tak, aby bylo aplikovatelné do různých oblastí sociální a pastorační práce. Podle objednávky účastníků je však možné se zvýšeně zaměřit na vybrané specifické skupiny a problémy.

  Témata:
  - Uvedení do interpretačního rámce, kterým je v evropském prostředí židovsko-křesťanská kultura.
  - Porozumění přítomnosti viny u sebe a druhých.
  - Vina vlastní a vina druhého.
  - Základní cesty k porozumění smíření a odpuštění.
  - Pohled na vinu a smíření očima biblických příběhů a teologické etiky.
  - Aplikace porozumění viny a smíření v pastoračním doprovázení (nemocnice, ústavy, vězení, sociálně slabé rodiny apod.).

  Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Celková cena: 0 Kč vč. DPH