Přihlášení do IS JABOK

Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin [31. 10. 2018, náhradníci]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin [31. 10. 2018]

  Běžná cena: 1000 Kč (včetně 21 % DPH)
  Lektor: Doc. PhDr. David Urban, PhD.
  Časová dotace: 8 hodin

  Anotace:
  Kurz poskytující učitelům vhled do práce OSPOD, jeho kompetencí a limitů. Prozkoumání možností vzájemné spolupráce při podpoře dětí z ohrožených rodin.

  Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Celková cena: 0 Kč vč. DPH