Přihlášení do IS JABOK

Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina, Vstupní kurz FIE - I, 80 hodin, (23. 7. - 30. 7. 2018, pedagogičtí pracovníci)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Běžná cena: 9000 Kč
  Lektorka: Mgr. Kamila Štindlová
  Časová dotace: 80 hodin

  Anotace:
  Kurz Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, FIE - I je vstupním kurzem. Seznámí účastníky s jedinečnou metodou, jejíž hlavní cíl lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není podle přesvědčení autora neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek a zvýšit tak mentální možnosti každého člověka. Každý je schopen zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získává.


  Tento kurz je zdarma pro pedagogy, ostatní pedagogické pracovníky a pracovníky ve vzdělávání, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325.


  Pedagogický pracovník je definovaný zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, paragraf 2 (http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari).

  POZOR!!!Vzhledem k tomu, že je kurz podpořen z projektu,mohou se ho účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy.

Celková cena: 0 Kč vč. DPH