Přihlášení do IS JABOK

Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost (25. 5. 2018, ostatní pedagogičtí pracovníci)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost (25. 5. 2018)

  Běžná cena: 1000 Kč (včetně 21 % DPH)
  Lektor: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
  Časová dotace: 8 hodin
  Anotace:
  Kurz vede ke zdárnému předcházení konfliktů a nedorozumění ovlivněných kulturními odlišnostmi mezi žáky a mezi učitelem a žákem se zaměřením na děti vietnamského původu, pomáhá vytvářet bezpečné prostředí pro žáky s odlišným kulturním zázemím a vede k posílení solidarity a porozumění v žákovském kolektivu.

  Seminář je zdarma pro studenty Jaboku a ETF a ostatní pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325.POZOR!!!Vzhledem k tomu, že je kurz podpořen z projektu,mohou se ho účastnit: 1)PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy a 2)STUDENTI, kteří se účastní prezenčního či kombinovaného (příp. distančního studia), které se převážně uskutečňuje ve vzdělávacích zařízeních na území hl. m. Prahy.

Celková cena: 0 Kč vč. DPH