Přihlášení do IS JABOK

Pedagog volného času - SOBOTA (24. 2. - 9. 6. 2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména, data a místa narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Garant: Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
  Rozsah: 120 hodin
  Akreditace: MŠMT - 1358/2016-2-67

  PLNÝ NÁZEV: STUDIUM PEDAGOGIKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU, KTERÝ VYKONÁVÁ KOMPLEXNÍ PŘÍMOU PEDAGOGICKOU ČINNOST V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ

  Získaná odborná kvalifikace:
  1) Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání" získává podle § 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu.
  2) Kvalifikaci "asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích" v jakémkoliv školském zařízení kromě tříd, kde vzdělávají žáci "se zvláštními vzdělávacími potřebami" získává tímto kurzem každý, kdo má ukončené jakékoliv střední vzdělání (i bez maturity, např. učňák), podle § 20, odst. 2, písm. d)
  3) Kvalifikaci asistenta pedagoga pracující ve třídách pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami získává tímto kurzem každý, kdo má maturitu (§ 20, odst. 1, písm. f)
  4) Kvalifikaci "vychovatele" podle § 16 zák. č. 563/2004 Sb. získává tímto kurzem jenom ten, kdo absolvoval jakoukoliv vysokou nebo vyšší odbornou školu. Kdo má maturitu na jiné než střední pedagogické škole a nemá žádné další vyšší vzdělání, musel by k získání této kvalifikace absolvovat podobný kurz jako nabízíme my, ale musel by být organizován vysokou školou.

  Kurz bude zakončen závěrečnou písemnou prací (ve smyslu vyhlášky č. 317/2005 Sb. a zák. č. 563/2004). V závěrečné práci student zformuluje konkrétní výchovný problém a způsob jeho řešení. Práci zhodnotí 2 vyučující.

  Obsah kurzu:
  Základy sociální pedagogiky (8 hod.)
  Základy sociální psychologie (8 hod.)
  Základy pedagogické psychologie (8 hod.)
  Základy psychologie osobnosti (8 hod.)
  Základy vývojové psychologie (8 hod.)
  Obecná didaktika (4 hod.)
  Didaktika zájmového útvaru (4 hod.)
  Pedagogická komunikace (8 hod.)
  Seminář sociální psychologie (8 hod.)
  Základy práva pro výchovné instituce (6 hod.)
  Osobnost pedagoga (8 hod.)
  Etika a multikulturní výchova (8 hod.)
  Úvod do pedagogiky (6 hod.)
  Pedagogika volného času (6 hod.)
  Zážitková pedagogika (8 hod.)
  Teorie výchovy (4 hod.)
  Reflexe pedagogických zkušeností (10 hod.)

Celková cena: 11 500 Kč vč. DPH