Přihlášení do IS JABOK

Praktické dovednosti pro zahradní terapii (14. 10. 2017, smluvní partneři a absolventi Jaboku a ETF)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Praktické dovednosti pro zahradní terapii (14. 10. 2017)

  Běžná cena: 1000 Kč
  Lektorka: Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Markéta Strouhalová
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: MPSV 2016/0093-PC/SP/PP

  Anotace:
  Kurz je určen absolventům kurzu Úvod do zahradní terapie (číslo akreditace 2015/0681-PC/SP/PP). Je zaměřen na praktické užití vybraných aktivit zahradní terapie v rámci aktivizačních činností služeb sociální péče. Jedná se především o pěstování rostlin v nádobách ve venkovních i vnitřních prostorách.
  Účastníci kurzu si vyzkouší pracovní postupy v modelových situacích s využitím simulací tělesných nebo smyslových handicapů.
  Kurz si klade za cíl zprostředkovat sociálním pracovníkům/pracovníkům v sociálních službách:
  1. znalosti o materiálech, vybavení a pracovních postupech
  2. dovednosti pro manipulaci s pomůckami
  3. porozumění možnostem a omezením aktivního zapojení i prožívání lidí s handicapy.  Cílové znalosti a kompetence:
  Absolvent kurzu zná materiály, vybavení a pomůcky, které jsou potřebné pro pěstování, ošetřování a využití rostlin v nádobách ve venkovních a vnitřních prostorách a které se využívají při zahradní terapii. Absolvent kurzu dovede zacházet s materiály, vybavením a pomůckami. Absolvent kurzu dovede volit přiměřené materiály, vybavení, pomůcky a techniky s ohledem na potřeby a možnosti klientů.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH