Přihlášení do IS JABOK

Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti (11. 11. 2017, smluvní partneři a absolventi Jaboku a ETF

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti (11. 11. 2017)

  Běžná cena: 1000 Kč
  Lektorka: Jana Zajícová
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: MŠMT - č.j. 38367/2014-1-944
  Anotace:
  Cíl: Teoreticky a prakticky seznámit účastníky s expresivními neverbálními technikami, kterými je možno navazovat, podporovat a obnovovat komunikaci ve skupinách dětí, dospívajících i dospělých, včetně skupin s výchovným či terapeutickým zaměřením, umožnit osobní zkušenost s expresivními technikami a jejich uplatněním ve skupině, aktivizovat vnitřní zdroje a tvůrčí schopnosti účastníků a posílit jejich motivaci k využití těchto technik ve vlastní praxi.

  Průběh:
  Úvod – Cíle semináře a harmonogram, pravidla práce ve skupině, seznámení účastníků s lektorem a navzájem. Představení literatury a teoretický úvod do plánovaných témat.
  1. blok – Otevření kanálů neverbální komunikace – Rozehřívací hry s hudbou a pohybem. Techniky pro vytváření prostoru důvěry. Reflexe pocitů prostřednictvím kresby.
  2. blok – Komunikace kresbou – Techniky komunikace prostřednictvím interaktivního, projektivního a asociativního kreslení.
  3. blok – Komunikace prostřednictvím hudební improvizace – Techniky umožňující identifikaci rolí a komunikačních strategií včetně jejich žádoucí modifikace prostřednictvím hudebního přenosu.
  4. blok – Komunikace pohybem – Techniky podporující empatii, uvolnění vztahového napětí a práci s emocemi. Rituály.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH