Přihlášení do IS JABOK

Uvedení do vztahu práva a etiky v každodenní praxi (21. 10. 2017, smluvní partneři a absolventi Jaboku a ETF)

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Uvedení do vztahu práva a etiky v každodenní praxi (21. 10. 2017)

  Běžná cena: 1000 Kč
  Lektoři: ThLic.(=ThDr.) Ing. René Milfait, Th.D., JUDr. Daniel Bartoň, Ph.D.
  Časová dotace: 8 hodin

  Anotace: MŠMT- 30194/2014-1-738

  Právní a morální normy v současnosti regulují prakticky každý aspekt našeho života – ať už ve veřejném prostoru nebo za dveřmi našich domácností. Pro jejich množství je však stále náročnější i pro erudované právníky a etiky dokázat určit, které normy se na konkrétní situaci mohou nebo mají použít. Nalézání „těch pravých“ pravidel lidského chování neulehčují ani časté legislativní smršti, eroze morálního vědomí společnosti a proklamace o pluralitě normativních systémů, podle kterých si každý člověk může víceméně svobodně zvolit, dle jakých pravidel bude svůj život řídit. V důsledku všech těchto fenoménů je pro současného euroobčana stále obtížnější nalézat odpovědně odpovědi na otázku, jak správně jednat v té které konkrétní situaci.

  Tento jednodenní seminář se proto zaměřuje na rozhodování o tom, co je dobré – a co špatné, v situacích, ve kterých jednoduchá a rychlá řešení většinou nefungují. Budeme se zabývat otázkami dotýkajícími se počátku a konce lidského života, zastavíme se u sadomasochismu, trestných činů souvisejících s lidskou sexualitou a nevyhneme se ani případům rozkrádání veřejného majetku. Na cestě mezi těmito případy ze současné životní a právní praxe se zastavíme u pojmů jako je právo, morálka, etika, etický kodex, odpovědnost, autonomie, lidská důstojnost, lidská práva, přikázání lásky…Uvědomíme si, že v pluralitní společnosti mají důležité etické konflikty právní rozměr a že je zároveň v důležitých právně-politických kontroverzích obsažena mravní dimenze.

  Položíme si otázku etiky práva „které právo je spravedlivé?“ a zda může existovat nějaká „třetí cesta“ vedle napětí dualismu pozitivního a přirozeného práva. Při hledání odpovědí poslouží příklady ze státu totalitního i demokratického právního. Bude nás zajímat, jestli legální znamená vždy pro každého legitimní…Dotkneme se různých vztahů, které se skrývají pod nadpisem „právo a morálka/etika“ a které mají dopad pro zmíněná rozhodování v oblasti soukromého i profesního života i pro koncepci etické a lidskoprávní výchovy.

  Pro účast na tomto semináři není třeba mít absolvované žádné právní nebo etické kurzy. Vyžaduje se pouze bystrá mysl a touha dozvědět se více o tom, jak se rozhodujeme v kritických okamžicích našeho života.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH