Přihlášení do IS JABOK

Základy finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách (27. - 28. 10. 2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Základy finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách (27. - 28. 10. 2017)]

  Lektorka: Ing. Marie Kotrbová
  Časová dotace: 16 hodin
  Akreditace: MPSV - 2015/0946-VP

  Anotace
  Kurz je zaměřen na prohloubení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách v oblasti finančního řízení. Kurz je srozumitelný pro neekonomy. Jeho cílem je seznámit účastníky se základními ekonomickými pojmy, účetními výstupy a daňovými souvislostmi. Kurz má přispět ke zvýšení jistoty absolventů při komunikaci s účetními a ekonomickými pracovníky.

  Obsah:
  1. Informační role manažera. Základní cíle a nástroje finančního řízení - výklad základních pojmů. Účetnictví jako nástroj efektivního řízení. Náklady, výnosy. Specifika financování v sociálních službách. Základní principy účetnictví, nastavení účetnictví pro jednotlivé služby, účetní legislativa. Interní směrnice. Základní orientace v účetních výkazech. Manažerské účetnictví.
  2. Specifika finančního plánování v sociálních službách. Sestavování rozpočtu. Programový a zdrojový rozpočet. Metodika rozpočítávání společných nákladů na služby a projekty. Cash-flow management. Řízení cash-flow v sociálních službách. Daňový systém v ČR. Daňová specifika veřejně prospěšných poplatníků. Sponzoring a mecenášství.

  Cílové kompetence
  Absolvent má základní znalosti v oblasti finančního řízení všech typů organizací v sociálních službách. Orientuje se v teoretických základech kvalitního finančního řízení se zaměřením na specifika sociálních služeb. Díky interaktivní formě vzdělávání se jako účastník zapojoval do řešení vybraných konkrétních problémů tak, aby dokázal použít získané poznatky ve své praxi a přispět tak k úspěšnému řízení své organizace.
  Dílčí cílová kompetence č. 1: Absolvent se orientuje v základních pojmech z oblasti finančního řízení a jeho specificích v sociálních službách, zná základní principy podvojného účetnictví a financování v sociálních službách. Má elementární znalost základní účetní legislativy a povinného rozsahu směrnic v organizaci. Má základní orientaci v účetních výkazech a manažerském účetnictví. Získané poznatky umí aplikovat do praxe své organizace.
  Dílčí cílová kompetence č. 2: Absolvent má základní znalosti o finančním plánování, sestavování rozpočtů organizace a rozpočtů projektů. Orientuje se v metodice rozpočtování společných nákladů do jednotlivých služeb či projektů. Orientuje se v základech cash-flow managementu se zaměřením na zvláštnosti v organizacích poskytujících sociální služby. Má základní znalosti o daňovém systému v ČR, daňových specificích veřejně prospěšných poplatníků, rozdílech mezi sponzoringem a mecenášstvím.
  Získané poznatky umí aplikovat do praxe ve své organizaci.

Celková cena: 1 950 Kč vč. DPH