Přihlášení do IS JABOK

Zuzana Svobodová (ed.), Petr Jandejsek, Michael Martinek, René Milfait - Důstojně a radostně : příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání

Tato nabídka není nyní v prodeji.

    Kniha. Anotace: Co znamená "lidsky důstojně" v kontextu různých témat etické výchovy v pluralitním prostředí? Je vůbec možné domluvit se na společném konceptu etické výchovy ve školách a na jistých bezpodmínečně platných etických měřítcích pro různé názory v oblasti morálky? Oč vlastně jde etice, etické výchově a lidskoprávnímu vzdělávání? Jak se k etické výchově a lidským právům postaví náboženské tradice? Tato publikace se snaží pomoci odpovědět na tyto otázky. Autoři vyučují ve studijním oboru Pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejich společným pracovištěm je Jabok, VOŠ sociálně pedagogická a teologická. V případě nejasností kontaktujte pí Petříčkovou, petrickova@jabok.cz.

Celková cena: 40 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Knihy