Přihlášení do IS JABOK

Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti (26. 5. 2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

    Lektoři: Mgr. Libor Kučera Mgr. Karel Spal Mgr. Zuzana Černá Ph.D.
    Časová dotace: 8 hodin
    Akreditace: MŠMT - č.j. 36586/2015-1-879, MPSV - 2016/0013-SP/VP
    Anotace:
    Kurz obsahuje základní informace o islámu, bude se věnovat samotné víře i rozdílům mezi křesťanstvím a islámem. Účastnící dostanou informace o přítomnosti islámu v západním světě a o modelech soužití, přičemž tématem budou i vnitřní pravidla a zvyky v islámu v konfrontaci se zvyky a zákony v západním světě a v ČR. Kurz se zabývá i právními normami upravujícími pobyt cizinců včetně azylantů v ČR – druhy pobytů, které mohou cizinci v České republice získat na základě zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. U jednotlivých druhů pobytů budou uvedeny související práva a povinnosti ve vybraných oblastech života včetně oblasti vzdělávání. Součástí kurzu bude i debata s příslušníkem muslimské komunity v ČR.

Celková cena: 1 000 Kč vč. DPH