Přihlášení do IS JABOK

Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS (21. 4. - 22. 4. 2017, studenti Jaboku a ETF)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS (21. 4. - 22. 4. 2017)

  Běžná cena: 1950 Kč
  Lektorka: PhDr. Vladimír Mašát
  Časová dotace: 16 hodin
  Akreditace: MPSV 2015/0944-SP
  Anotace:
  Kurz je založen na interakčním a zážitkovém principu, kde teoretické úvahy jsou podávány pouze v nezbytné míře. V první části je věnována pozornost výkladu základních pojmů, které se vztahují k tomuto tématu. V následující části se stručně věnujeme vývojovým charakteristikám dětí, jejichž znalost je stěžejní pro správné vedení rozhovoru s dítětem. Zohlednění etických zásad a právních norem při práci s dítětem - co mohu dítěti ze své pozice skutečně slíbit? Druhá část kurzu je zaměřena zejména na praktické dovednosti komunikace s dítětem. Je věnována otázkám vedení rozhovoru s dětmi se syndromem CAN a CAS, otázkám věrohodnosti jejich vyjádření, prostorám pro vedení rozhovoru s dítětem a některým vhodným technikám, které jsou pro tyto účely doporučované (např. dětská kresba apod.) Procvičovat se budou některé praktické nástroje při vedení rozhovoru - vymezení cíle spolupráce, pojmenování problému, hodnocení pokroku. Vymezení role, ve které se vůči dítěti nacházím.

Celková cena: 1 000 Kč vč. DPH