Přihlášení do IS JABOK

Muzikoterapie pro celostní rozvoj (12. 5. 2017 - 3. 6. 2017, studenti Jaboku a ETF)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Muzikoterapie pro celostní rozvoj (12. 5. 2017 - 3. 6. 2017)

  Běžná cena: 2900 Kč
  Lektorka: Jana Zajícová
  Časová dotace: 24 hodin
  Akreditace: MŠMT - č.j. 38367/2014-1-944
  Anotace:
  Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti. Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH