Přihlášení do IS JABOK

Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin [30. 11. 2016; smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin [30. 11. 2016]

  Běžná cena: 1000 Kč (včetně 21 % DPH)
  Lektor: Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
  Časová dotace: 8 hodin

  Anotace:
  Anotace: Jednodenní kurz pro pedagogické pracovníky je zaměřen na bližší charakteristiku multikulturality ve školním prostředí a rozvoj kompetencí pedagogů a asistentů pedagoga při budování vzdělávacího prostředí vstřícného k žákům z etnických a národnostních menšin. Mezi dílčí témata kurzu patří: Multikulturalita ve školním prostředí, kulturní, etnické a sociální aspekty vzdělávání; předsudky a možnosti jejich ovlivňování; podpůrné mechanismy ve vzdělávání žáků z etnických menšin; zapojení asistentů pedagoga do vzdělávání žáků z etnických menšin.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH