Přihlášení do IS JABOK

Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti pro pedagogické a sociální pracovníky [2. 12. 2016]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Lektoři: Mgr. Karel Spal, Doc. ThDr. Ivan Štampach, Mgr. Libor Kučera
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: MŠMT - č.j. 36586/2015-1-879; MPSV - 2016/0013-SP/VP

  Anotace
  Kurz obsahuje základní informace o islámu, bude se věnovat samotné víře a každodennosti (svátky, páteční modlitby, půst, stravovací návyky atd.) i rozdílům mezi křesťanstvím a islámem. Bude se zabývat duchovními proudy v islámu, které umožňují jeho interpretaci vhodnou pro dialog s jinými náboženstvími a se sekulární kulturou. Účastnící budou seznámeni se závazným dokumentem Charta evropských muslimů a dostanou podrobné informace o přítomnosti islámu v západním světě a o modelech soužití, přičemž tématem budou i vnitřní pravidla a zvyky v islámu v konfrontaci se zvyky a zákony v západním světě a v ČR. Podrobnější budou informace o islámu v Česku, jelikož zde se s ním sociální pracovníci začínají setkávat. Znalosti o islámu umožní absolventovi kurzu empaticky reagovat na problémy klientů z muslimských zemí. Dále se kurz bude zabývat právními normami upravujícími pobyt cizinců včetně azylantů v ČR, takže sociální pracovník dovede svým klientům poradit v základech cizineckého práva a odkázat je na kompetentní instituce. Na závěr kurzu bude debata s předsedou Ústředí muslimských obcí (ÚMO – představení registrované náboženské společnosti a jejích aktivit v ČR, vnímání islámu v ČR) a prostor pro diskuzi. Účastníci kurzu tak budou mít možnost konzultace praktických otázek spojených s přítomností muslimů v ČR jak s odborníky, tak s členem muslimské komunity.

  Cílové kompetence
  Pro sociální pracovníky: Účastník kurzu získá základní znalosti o islámu, které mu umožní empaticky reagovat na problémy klietů z muslimských zemí, se kterými se může při své praxi sociálního pracovníka setkat. Účastník se teoreticky seznámí s islámem a jeho místem v „západním světě“. Zorientuje se v právním postavení cizinců včetně azylantů a z toho vyplývajících právech a povinnostech v nejdůležitějších oblastech života v České republice. Absolventi budou připraveni přiměřeně reagovat na problémy, které přináší stále multikulturnější prostředí v ČR (náboženské předpisy v konfrontaci s českými zákony a zvyky). Absolventi dovedou svým klientům poradit v základech cizineckého práva a odkázat je na kompetentní instituce. Účastníci kurzu budou mít možnost konzultace praktických otázek spojených s přítomností muslimů v ČR jak s odborníky, tak s členem muslimské komunity.

  Pro pedagogy:
  - Znalosti o islámu umožní absolventům z řad pedagogických pracovníků empaticky reagovat na problémy muslimských žáků.
  - Teoreticky seznámí absolventy s islámem, jeho místem v „západním světě“ (dějiny islámu, jeho šíření, právní školy…).
  - Zorientuje v právním postavení cizinců včetně azylantů a z toho vyplývajících právech a povinnostech v nejdůležitějších oblastech života v České republice.
  - Absolventi budou připraveni přiměřeně reagovat na problémy, které přináší stále multikulturnější prostředí českých škol (náboženské předpisy v každodennosti českých škol – oblékání, stravování, sport).
  - Absolventi dovedou rodinám muslimských žáků poradit v základech cizineckého práva a odkázat je na kompetentní instituce.
  - Absolventi dokážou využít příležitostí, které nabízí přítomnost muslimských žáků ve třídě.
  - Účastníci kurzu budou mít možnost konzultace praktických otázek spojených s přítomností muslimů v ČR jak s odborníky, tak s členy komunity.

Celková cena: 1 000 Kč vč. DPH