Přihlášení do IS JABOK

Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole [19. 10. 2016]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

    Lektorka: Mgr. Renata Berkyová
    Časová dotace: 8 hodin

    Anotace:
    Kurz seznamuje účastníky se základními interdisciplinárními fakty o Romech a uvádí je do širšího sociokulturního a historického kontextu. Přispívá tak ke schopnosti akceptovat a vysvětlovat jinakost kultury a komunikace v běžné pedagogické praxi. Kurz je dále zaměřen na specifika fungování romského dítěte ve škole, romský etnolekt češtiny, jeho vliv na neúspěch ve vzdělávacím procesu a možnosti jak s ním pracovat, práce s romskou rodinou.

Celková cena: 1 000 Kč vč. DPH