Přihlášení do IS JABOK

Kvalifikační kurz Pedagog - vedoucí zájmových kroužků [21. 10. - 10. 12. 2016]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména, data a místa narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

  Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

  Garant: Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
  Rozsah: 40 hodin
  Termíny: 21.10., 22.10., 25.11., 26.11., 9.12., 10.12.
  Výuka: pátek 16:00-19:15 a sobota 8:30-17:30

  Akreditace: MŠMT č.j. 1358/2016-2-67

  Úspěšným absolvováním kurzu získá frekventant kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání ve smyslu § 17, odst. 2, písm. b), č. 2 zák. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

  Cílová skupina: Kurz je určen pro pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a ostatních středisek volného času – např. domů dětí a mládeže.

  Ukončení kurzu: Kurz bude zakončen písemnou prověrkou znalostí (testem) z předmětů Základy vývojové a sociální psychologie, Právní a hygienické předpisy pro zájmové vzdělávání a Pedagogika volného času. (ve smyslu vyhl. č. 317/2005 Sb. a zák. č. 536/2004).

  Obsah kurzu:
  Základy pedagogiky – 6 hodin
  Příprava zájmového útvaru a herních aktivit – 8 hodin
  Základy psychologie pro pedagogy volného času - 12 hodin
  Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve volném čase - 6 hodin
  Vybraná témata z pedagogiky volného času - 4 hodiny
  Právní a hygienické předpisy pro zájmové vzdělávání - 4 hodiny

  Závěrečná práce obsahuje popis výchovně vzdělávací aktivity. Účastníci si zvolí aktivitu, kterou budou zpracovávat. Práci odevzdají týden před závěrečnou zkouškou. Při závěrečné zkoušce prokáží vhled do problematiky na základě diskuse o předložené práci. Zkouška se koná před komisí.

  Lektoři:
  RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  PhDr. Otakar Jíra
  Bc. Pavel Kaplan
  Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
  Mgr. Anna Klimešová
  Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
  Mgr. Marie Ortová
  Mgr. Michal Pařízek
  Jana Zajícová

Celková cena: 3 100 Kč vč. DPH