Přihlášení do IS JABOK

Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou [20. 1. 2017; smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF]

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou [20. 1. 2017]

  Běžná cena: 1000 Kč
  Lektorka: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: MPSV 2014/1364-PC/SP/VP/PP

  Anotace
  Kurz seznámí účastníky s možnostmi využití případových konferencí v sociální práci s rodinou. Účastník získá teoretické znalosti o přípravě a realizaci případových konferencí. Prakticky si procvičí dílčí dovednosti nutné k vedení případových konferencí a v zážitkové části získá zkušenost s průběhem případové konference.

  Cílové kompetence
  Absovent ví, co jsou případové konference a jakých situacích je vhodné jejich využití v práci s rodinou. Je seznámen s jejich praktickou přípravou a průběhem realizace. Absolvent má posílené dílčí dovednosti potřebné k vedení případových konferencí. Rozvine si schopnost vytvořit plán práce s rodinou na základě případové konference.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH