Přihlášení do IS JABOK

Biblické inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka [13. 1. 2017; smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Biblické inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka [13. 1. 2017]

  Běžná cena: 1000 Kč
  Lektor: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: kurz akreditován na MPSV

  Anotace:
  Jedná se o kurz inspirovaný Ježíšovými blahoslavenstvími. U účastníka se tedy předpokládá otevřenost k poselství křesťanského evangelia; výhodou, nikoli však podmínkou, je předchozí vzdělání ve filosoficko-teologické oblasti či křesťanská praxe.

  Cílem kurzu je posílení spirituální identity sociálního nebo pastoračního pracovníka jako obrana proti profesnímu a osobnostnímu vyhoření, a začlenění jeho práce do širších obecně lidských i spirituálních souvislostí.

  Osnova kurzu:
  - Úvodní otázky, začlenění blahoslavenství do jejich historického a biblického kontextu a vysvětlení jejich základní struktury.
  - „Blahoslavení chudí v duchu“: o (ne)závislosti člověka na transcendentnu.
  - „Blahoslavení plačící“: o (ne)kultivaci vztahů k okolí.
  - „Blahoslavení tiší“: o nepoužívání násilí jako důsledku spirituálního zakotvení.
  - „Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti“: o potřebě kultivace vlastního nitra.
  - „Blahoslavení milosrdní“: o milosrdenství jako životním stylu.
  - „Blahoslavení čistého srdce“: o potřebě jednoznačného nasměrování osobnosti.
  - „Blahoslavení šiřitelé pokoje“: o vyzařování pokoje jako vrcholu spirituálního prožívání života.
  - „Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost“: o překonání odmítnutí jako důsledku jinakosti.
  - Blahoslavenství: povinnost nebo pozvání? zákon nebo evangelium?
  - Aplikace blahoslavenství v Matoušově evangeliu a jeho aktualizace pro 21. století.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH