Přihlášení do IS JABOK

Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky [26. 11. 2016; smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Objednáváte-li kurz pro další osoby, napište prosím jejich jména a data narození do poznámky k objednávce. Tyto údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu.

 • Základy čtení a psaní právních textů pro sociální pracovníky [26. 11. 2016]

  Běžná cena: 1000 Kč
  Lektor: JUDr. Bc. Daniel Bartoň, Ph.D, LL.M.
  Časová dotace: 8 hodin
  Akreditace: MPSV 2015/1015-SP/VP

  Anotace
  Cílem kurzu je rozvinout dovednosti sociálních pracovníků nezbytné pro čtení a psaní právních textů. První polovina kurzu (4 hodiny) seznamuje účastníky se specifiky právního jazyka a metodami výkladu právních textů; upozorňuje účastníky na typické problémy, se kterými se lze při interpretaci právních textů setkat. Druhá polovina kurzu (4 hodiny) se zaměřuje na rozvoj dovedností nezbytných pro formulování stručných a výstižných právních podání; seznamuje účastníky s konvencemi psaní jednotlivých právních žánrů (smlouva, předžalobní upomínka, žaloba, vyjádření, rozhodnutí). V průběhu kurzu se pracuje s právními normami, rozhodnutími soudů a orgánů veřejné správy. Od účastníků se očekává sepsání jednoduššího právního dokumentu na základě popisu aktuálního skutkového stavu.

  Cílové kompetence
  Absolvent se bude orientovat v tom jak číst, porozumět a vyložit právní texty (právní normy, rozhodnutí atp.). Dokáže strukturovat problém, odlišit podstatné a nepodstatné skutečnosti. Absolvent zvládne napsat jednoduchý právní text, který respektuje konvence a vyjadřuje přesně to, co je v konkrétní situaci zapotřebí.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH