Přihlášení do IS JABOK

Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi [30. 9. - 1. 10. 2016; smluvní partneři, absolventi Jaboku a ETF]

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Do poznámky vyplňte prosím DATUM a MÍSTO NAROZENÍ ÚČASTNÍKA, případně dalších účastníků kurzu. Údaje budou použity na osvědčení o absolvování kurzu. Děkujeme CDV.

 • Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi [30. 9. - 1. 10. 2016]

  Běžná cena: 2500 Kč
  Lektorky: Mgr. Anna Klimešová, Mgr. Ivana Faltusová
  Časová dotace: 16 hodin
  Akreditace: 2015/0943-PC/SP/VP/PP

  Cíl: Účastníci si prostřednictvím sebereflexe ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci, vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve své práci i osobním životě, a také o indikacích pro práci s klienty. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat jejich osobnímu stylu a které budou moci využít ve vlastním profesním i osobním životě.

  Témata:
  - Psychohygiena, principy a metody mentální hygieny.
  - Některé skupinové a individuální aktivizační psychohygienické techniky.
  - Aktivizačně-relaxační techniky práce s myslí a s tělem.
  - Řízená relaxace s vizualizací.
  - Některé skupinové aktivizační psychohygienické techniky a hry.
  - Techniky z receptivní muzikoterapie a artefiletiky.
  - Pohybové skupinové a individuální aktivizační psychohygienické techniky.
  - Teorie psychohygieny a odolnosti vůči stresu.
  - Práce s tělem, techniky akupresury a body-terapie.
  - Práce s tělem a s dechem, prvky a krátké sestavy z jógy.

  Informace pro účastníky:
  Některé relaxace probíhají vleže na zemi. Máme k dispozici deky, ale můžete si přinést i karimatku nebo vlastní podložku. Pro pohybové aktivity je vhodné s sebou mít pohodlné oblečení na převlečení.

  Časový harmonogram:
  1. den
  8.30 – 9.00 prezence účastníků
  9.00 – 12.15 výuka (4 hodiny)
  12.15 – 13.15 polední přestávka
  13.15 – 16.30 výuka (4 hodiny)

  2. den
  8.30 – 9.00 prezence účastníků
  9.00 – 12.15 výuka (4 hodiny)
  12.15 – 13.15 polední přestávka
  13.15 – 16.30 výuka (4 hodiny)

Celková cena: 2 000 Kč vč. DPH