Metodický a supervizní seminář k praxi I.

Týden 1

Pozor!  Důležité odkazy!
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.jabok.cz/do/JA10/1108878/OPS/FormOPS/
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.jabok.cz/do/JA10/1108878/OPS/MANUAL_DOBRE_PRAXE_1_-_Prirucka_studenta_2014-2015.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.jabok.cz/do/JA10/1108878/OPS/MANUAL_DOBRE_PRAXE_2_-_Prirucka_lektora_praxe_2014-2015.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.jabok.cz/do/JA10/1108878/OPS/HarmOPS/

Prezenční studium VOŠ Jabok + ETF UK

samostudium

 

 

Kombinované studium VOŠ Jabok + ETF UK

Samostudium