Metodický a supervizní seminář k praxi II.

Týden 15

Prezenční studium VOŠ Jabok + ETF UK

Samostudium

Vedoucí každé skupiny oznámí do 17. 5. 2015 M. Ortové a R. Kuchařovi požadavky své skupiny na technické vybavení, které budou potřebovat pro svůj vstup.

 

Kombinované studium VOŠ Jabok + ETF UK

Samostudium