Metodický a supervizní seminář k praxi II.

Týden 11

Prezenční studium VOŠ Jabok + ETF UK

6. seminář v ročníkové skupině A (seminární skupiny A, B, C) 

Vedoucí každé skupiny oznámí do 19. 4. 2015 M. Ortové, R. Kuchařovi a hlavně vedoucím skupiny, která má na starosti propagaci, informace pro propagaci.

Kombinované studium VOŠ Jabok + ETF UK

Samostudium