Metodický a supervizní seminář k praxi II.

Týden 6

Prezenční studium VOŠ Jabok + ETF UK

4. seminář v ročníkové skupině A (seminární skupiny A, B, C) 

Každá skupina oznámí do 15. 3. 2015 M. Ortové a R. Kuchařovi jména dvou vedoucích, kteří budou koordinovat práci skupiny.

Kombinované studium VOŠ Jabok + ETF UK

Samostudium