Metodický a supervizní seminář k praxi II.

Týden 1

Prezenční studium VOŠ Jabok + ETF UK

1. seminář v ročníkové skupině A (seminární skupiny A, B, C)

 

Kombinované studium VOŠ Jabok + ETF UK

Samostudium

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.jabok.cz/do/JA10/1108878/OPS/FormOPS/
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.jabok.cz/do/JA10/8770/SKMBT_C25314030516010.pdf
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.jabok.cz/do/JA10/1108878/OPS/HarmOPS/
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.jabok.cz/do/JA10/1108878/OPS/MANUAL_DOBRE_PRAXE_1_-_Prirucka_studenta_2014-2015.pdf
Učební materiály
Dokumenty a další podklady k výkladu.