Životopis

doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Přehled publikační činnosti - výběr

18. 9. 2017