Curriculum Vitae Zdenko Širka

Identifikace osoby:
Současné pracoviště a zaměstnání:
Vzdělání a akademická kvalifikace:
Přehled dosavadních ukončených zaměstnání:
Pedagogická činnost:
Vědecko-výzkumná činnost:
Akademické stáže:
Univerzitní a fakultní aktivity:
Jazykové znalosti:

27. 9. 2023