Mgr. Petr Jandejsek, Th.D., M.A.

Pracoviště
Vzdělání
Zaměstnání
Pedagogická činnost
Účast v projektech
Akademické stáže
Členství v odborných společnostech
Publikační činnost

14. 3. 2022