Mgr. Anna Klimešová

Pracoviště
Soukromá psychoterapeutická praxe a samostatně výdělečná činnost
Akademická kvalifikace a vzdělání
Praxe
Kontinuální vzdělávání, některé kurzy a konference
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Členství v oborových organizacích

3. 9. 2020