Profesní životopis

Osobní údaje
Současné pracoviště
Vzdělání
Přednáškové a studijní pobyty
Vzdělávání v kurzech a seminářích
Publikační a přednášková činnost
Zapojení v projektech
Členství v (akademických) organizacích
Licence a další aktivity

18. 11. 2022