Mgr. Michael Martinek, Th.D.

Osobní údaje
Současné pracoviště
Dřívější pracoviště
Vzdělání a kvalifikace
Výuka na VOŠ Jabok
Publikace
Členství v orgánech

31. 8. 2022