Jana Zajícová

Současné pracoviště
Funkce
Dřívější zaměstnání
Vzdělání
Kurzy a výcviky
Výuka na VOŠ Jabok
Výuka v kurzech dalšího vzdělávání
Členství v orgánech a dobrovolnická činnost
Publikační a přednášková činnost
Účast na konferencích a umělecká činnost

15. 8. 2019