Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity

17. 11. 2019